آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

سوره های قرآن

سوره های قرآن کریم

آثار و برکات سوره حجرات

آثار و برکات سوره حجرات تعداد آیات: 18 مکی یا مدنی: مدنی حجرات؛ چهل و نهمین سوره قرآن است امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند: هر کس سوره حجرات را هر شب یا هر روز قرائت نماید، از زیارت کنندگان حضرت محمد صلی الله…

آثار و برکات سوره فتح

آثار و برکات سوره فتح تعداد آیات: 29 مکی یا مدنی: مدنی فتح؛چهل و هشتمین سوره قران است امام صادق علیه السلام فرموده است: مال ها وزنان و فرزندانتان را با قرائت سوره فتح از تلف و گزند و آسیب حفظ کنید زیرا هر کس بر قرائت آن مداومت…

آثار و برکات سوره محمد

آثار و برکات سوره محمد تعداد آیات: 38 مکی یا مدنی: مدنی محمد چهل و هفتمین سوره قرآن است. محمد و نام های دیگرش «القتال، الذین کفروا» امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده اند: در سوره محمد نشانه ای درباره ما و نشانه ای درباره بنی…

آثار و برکات سوره احقاف

آثار و برکات سوره احقاف تعداد آیات: 53 مکی یا مدنی: مکی احقاف؛ چهل و ششمین سوره قرآن است امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس هر شب یا هر شب جمعه سوره احقاف را قرائت نماید خداوند در زندگی دنیایی اش او را به ترسی مبتلا نمی…

آثار و برکات سوره جاثیه

آثار و برکات سوره جاثیه تعداد آیات: 37 مکی یا مدنی: مکی جاثیه چهل و پنجمین سوره قرآن است. جاثیه و نام دیگرش «الشرایعة»  از امام صادق علیه السلام روایت شده است: هر کس سوره جاثیه را قرائت نماید پاداشش این است که هرگز آتش به…

آثار و برکات سوره دخان

آثار و برکات سوره دخان تعداد آیات: 95 مکی یا مدنی: مکی دخان؛ چهل و چهارمین سوره قران است در فضیلت سوره دخان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده: هر کس سوره دخان را در شب ها قرائت کند، خداوند گناهان گذشته اش را…

آثار و برکات سوره زخرف

آثار و برکات سوره زخرف تعداد آیات: 89 مکی یا مدنی: مکی زخرف؛ چهل و سومین سوره قرآن است. امام باقر علیه السلام فرمودند: هر کس بر قرائت سوره زخرف مداومت ورزد، خداوند او را از فشار قبر و دیگر مشکلات در قبر ایمنی می دهد تا…

آثار و برکات سوره شوری

آثار و برکات سوره شوری تعداد آیات: 53 مکی یا مدنی: مکی شوری چهل و دومین سوره قران است شوری و نام دیگرش «حمعسق» امام صادق علیه السلام نیز فرمودند: هر کس سوره شوری را قرائت کند خداوند در روز قیامت به گونه ای او را بر می…

آثار و برکات سوره فصلت

آثار و برکات سوره فصلت تعداد آیات: 54 مکی یا مدنی: مکی فصلت چهل و یکمین سوره قرآن است فصلت و نام های دیگرش «حم السجده، المصابیح»  از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده: قرائت سوره فصلت موجب نورانیت و سرور و…

آثار و برکات سوره غافر

آثار و برکات سوره غافر تعداد آیات: 85 مکی یا مدنی: مکی غافر چهلمین سوره قرآن است. غافر و نام های دیگرش «مؤمن، الطول» ایشان در ضمن بیان چگونگی سفر روحانی خود به عوالم دیگر فرمودند: فرشتگان حمل کننده عرش را دیدم که سوره غافر…

آثار و برکات سوره زمر

آثار و برکات سوره زمر تعداد آیات: 75 مکی یا مدنی: مکی زمر و نام دیگرش «عرف» زمر سی و نهمین سوره قرآن است از هارون بن خارجه روایت شده است که امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس سوره زمر را بخواند و کلماتش را به آسانی و به…

آثار و برکات سوره ص

آثار و برکات سوره ص تعداد آیات: 88 مکی یا مدنی: مکی ص، سی و هشتمین سوره قرآن است. از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است: هر کس سوره صاد را در شب جمعه قرائت کند خیر دنیا و آخرت به او داده می شود آنگونه که به احدی از مردم…

آثار و برکات سوره صافات

آثار و برکات سوره صافات تعداد آیات: 182 مکی یا مدنی: مکی صافات سی و هفتمین سوره قران است از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده: هر که سوره صافات را در هر روز جمعه قرائت نماید، همواره در حفظ و امان الهی بوده و آفت ها و بلاها…

آثار و برکات سوره یس

آثار و برکات سوره یس تعداد آیات: 83 مکی یا مدنی: مکی یس سی و ششمین سوره قران است یس، و نام های دیگرش «عزیزه؛ معمّه(شامل شونده)، مدافعه قاضیه(دفع کننده برآورده) از رسول گرامی اسلام روایت شده قرائت کننده این سوره نزد…

آثار و برکات سوره فاطر

آثار و برکات سوره فاطر تعداد آیات: 45 مکی یا مدنی: مکی سباء  سی و پنجمین سوره قران است فاطر و نام دیگرش «ملائکه» از امام صادق علیه السلام نیز در باب قرائت سوره های «حمدین» (فاطر،سبأ) آمده: هر کس که این دو سوره را در شب…

آثار و برکات سوره سباء

آثار و برکات سوره سباء تعداد آیات: 54 مکی یا مدنی: مکی سباء  سی و چهارمین سوره قران است سبأ و نام دیگرش «داوود» امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند: هر کس سوره های سبأ و فاطر را در شب قرائت کند، همواره در آن…

آثار و برکات سوره احزاب

آثار و برکات سوره احزاب تعداد آیات: 73 مکی یا مدنی: مدنی احزاب سی و سومین سوره قرآن است آثار و برکات سوره احزاب 1) خواستگار فراوان می شود از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده: اگر سوره احزاب را بر…

آثار و برکات سوره سجده

آثار و برکات سوره سجده سجده و نام دیگرش «المضاجع»  سی ودومین سوره قرآن است که مکی و 30 آیه دارد. در فضیلت این سوره از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده است: هر کس سوره سجده را قرائت نماید مانند آن است که شب قدر را احیا…

آثار و برکات سوره لقمان

آثار و برکات سوره لقمان تعداد آیات: 34 مکی یا مدنی: مکی لقمان، سی و یکمین سوره قران است امام باقر علیه السلام فرموده اند: هر کس که هر شب سوره لقمان را قرائت نماید خداوند سی فرشته را مأمور حفظ و نگهداری او از ابلیس و…

آثار و برکات سوره روم

آثار و برکات سوره روم تعداد آیات: 60 مکی یا مدنی: مکی روم، سی امین سوره قرآن است در فضیلت سوره روم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده: هر کس سوره روم را بخواند ده برابر تمامی فرشتگانی که خداوند را در بین زمین و…
متن دوم