آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

سوره های قرآن

سوره های قرآن کریم

آثار و برکات سوره حاقه

آثار و برکات سوره حاقه تعداد آیات: 52 مکی یا مدنی: مکی حاقه شصت و نهمین سوره قرآن کریم است امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند: سوره حاقه را زیاد بخوانید زیرا قرائت آن در نمازهای واجب و مستحب از نشانه های ایمان به خدا و رسول…

آثار و برکات سوره قلم

آثار و برکات سوره قلم تعداد آیات: 52 مکی یا مدنی: مکی قلم شصت و هشتمین سوره قران کریم است . این سوره به «ن والقلم» نیز شهرت دارد. از امام صادق علیه السلام نیز در این باره روایت شده است: هر کس سوره قلم را در نمازهای…

آثار و برکات سوره ملک

آثار و برکات سوره ملک تعداد آیات: 30 مکی یا مدنی: مکی ملک شصت و هفتمین سوره قرآن کریم است نام دیگر این سوره «المنجیه» و «الواقعیة» می باشد امام باقر علیه السلام نیز در فضیلت این سوره فرمودند: سوره ملک، سوره مانعه است و…

آثار و برکات سوره تحریم

آثار و برکات سوره تحریم تعداد آیات: 12 مکی یا مدنی: مدنی تحریم شصت و ششمین سوره قران کریم است در روایتی از امام صادق علیه السلام نیز آمده است: هر کس سوره های طلاق و تحریم را در نماز واجب خود بخواند، خداوند در روز قیامت…

آثار و برکات سوره طلاق

آثار و برکات سوره طلاق تعداد آیات: 12 مکی یا مدنی: مدنی طلاق شصت و پنجمین سوره قران کریم است در سخنی از امام صادق علیه السلام روایت شده است: هر کس سوره طلاق و تحریم را در نمازهای خود قرائت کند خداوند در روز قیامت او را…

آثار و برکات سوره تغابن

آثار و برکات سوره تغابن تعداد آیات: 18 مکی یا مدنی: مدنی تغابن شصت و چهارمین سوره قران کریم است رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرموده است: هر کس سوره تغابن را قرائت نماید مرگ ناگهانی از او دفع می شود. امام صادق علیه…

آثار و برکات سوره منافقون

آثار و برکات سوره منافقون تعداد آیات: 11 مکی یا مدنی: مدنی منافقون شصت و سومین سوره قرآن کریم است . امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند: برای هر مؤمنی لازم و شایسته است که اگر شیعه ما است سوره جمعه و اعلی را در شب جمعه بخواند…

آثار و برکات سوره جمعه

آثار و برکات سوره جمعه تعداد آیات: 11 مکی یا مدنی: مدنی جمعه شصت و دومین سوره قران کریم است حضرت امام محمد باقر علیه السلام نیز فرمودند: سوره جمعه و منافقون را قرائت کن زیرا قرائت این دو سوره در روز جمعه در نماز صبح…

آثار و برکات سوره صف

آثار و برکات سوره صف تعداد آیات: 14 مکی یا مدنی: مدنی الصف شصت و یکمین سوره قرآن کریم است . این سوره به حضرت عیسی وحوارییون عیسی علیه السلام نیز شهرت دارد. در سخنی از امام محمد باقر علیه السلام آمده است: هر کس سوره صف را قرائت…

آثار و برکات سوره ممتحنه

آثار و برکات سوره ممتحنه تعداد آیات: 13 مکی یا مدنی: مکی ممتحنه شصتمین سوره قرآن کریم است نام های دیگر آن «الامتحان، الموده» می باشد. از رسول اکرم صلی الله علیه وآله نقل شده: هر کس این سوره را قرائت نماید فرشتگان بر او…

آثار و برکات سوره حشر

آثار و برکات سوره حشر تعداد آیات: 24 مکی یا مدنی: مدنی حشر پنجاه و نهمین سوره قران کریم است در سخنی از امام صادق علیه السلام آمده است: هر کس در عصرها سوره الرحمن و حشر را قرائت نماید خداون فرشته ای را با شمشیر…

آثار و برکات سوره مجادله

آثار و برکات سوره مجادله تعداد آیات: 22 مکی یا مدنی: مکی مجادله پنجاه و هشتمین سوره قرآن است  نام های دیگرش «الظهار» «قدسمع»  است در تمامی این سوره نام مبارک الله تکرار شده است. امام صادق علیه السلام نیز فرموده…

آثار و برکات سوره حدید

آثار و برکات سوره حدید تعداد آیات: 29 مکی یا مدنی: مدنی حدید پنجاه و هفتمین سوره قرآن است در سخنی از امام صادق علیه السلام آمده است: هر کس سوره حدید و مجادله را در نمازهای واجب خود بخواند و بر انجام آن مداومت کند، خداوند او را…

آثار و برکات سوره واقعه

آثار و برکات سوره واقعه تعداد آیات: 96 مکی یا مدنی: مکی واقعه پنجاه و ششمین سوره قرآن است از امام باقر علیه السلام روایت شده: هر کس هر شب پیش از خواب سوره واقعه را قرائت کند در حالی خداوند را دیدار می کند که چهره اش مانند ماه شب…

آثار و برکات سوره الرحمن

آثار و برکات سوره الرحمن تعداد آیات: 78 مکی یا مدنی: مکی الرحمن پنجاه و پنجمین سوره قرآن است الرحمن و نام دیگرش «آلاء» است امام صادق علیه السلام فرمودند: از قرائت سوره الرحمن و عمل به آن غافل نباشید زیرا این سوره…

آثار و برکات سوره قمر

آثار و برکات سوره قمر تعداد آیات: 55 مکی یا مدنی: مکی قمر پنجاه و چهارمین سوره قران است قمر و نام دیگرش «اقتربت الساعة» است از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده است: هر کس سوره قمر را قرائت کند، خداوند او را در حالی از…

آثار و برکات سوره نجم

آثار و برکات سوره نجم تعداد آیات: 62 مکی یا مدنی: مکی نجم؛ پنجاه و سومین سوره قرآن است واز سوره های سجده دار است . از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده: هر که بر قرائت سوره نجم مداومت داشته باشد در بین مردم…

آثار و برکات سوره طور

آثار و برکات سوره طور تعداد آیات: 49 مکی یا مدنی: مکی طور پنجاه و دومین سوره قرآن کریم است در سخنی از امام صادق و امام باقر علیهما السلام نقل شده: هر کس سوره طور را قرائت کند خیر دنیا و آخرت را برای او جمع خواهد کرد…

آثار و برکات سوره ذاریات

آثار و برکات سوره ذاریات تعداد آیات: 60 مکی یا مدنی: مکی ذاریات؛ پنجاه و یکمین سوره قرآن است از امام صادق علیه السلام روایت شده: هر کس سوره ذاریات را قرائت نماید مانند چراغی درخشان موجب نورانیت او در قبر می شود در روایت…

آثار و برکات سوره ق

آثار و برکات سوره ق تعداد آیات: 45 مکی یا مدنی: مکی ق پنجاهمین سوره قرآن است ق و نام دیگرش «باسقات» است از امام باقر علیه السلام نیز روایت شده است: هر کس در نمازهای واجب و یا مستحب خود سوره «ق» را قرائت نماید…
متن دوم