آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

سوره های قرآن

سوره های قرآن کریم

آثار و برکات سوره فجر

آثار و برکات سوره فجر تعداد آیات: 30 مکی یا مدنی: مکی فجر هشتاد و نهمین سوره قران کریم است ابو اسامه می گوید: من در مجلسی که امام صادق علیه السلام این حدیث را فرمود حاضر بودم از ایشان پرسیدم: چگونه این سوره مخصوص امام حسین علیه…

آثار و برکات سوره غاشیه

آثار و برکات سوره غاشیه تعداد آیات: 26 مکی یا مدنی: مکی غاشیه هشتاد و هشتمین سوره قرآن کریم است امام صا دق علیه السلام نیز فرموده اند: هر کس در نمازهای واجب یا مستحب خود سوره غاشیه را تلاوت نماید و به این کار مداومت…

آثار و برکات سوره الاعلی

آثار و برکات سوره الاعلی تعداد آیات: 19 مکی یا مدنی: مکی الاعلی هشتاد و هفتمین سوره قرآن کریم است امیرالمومنین علی علیه السلام در حدیثی فرموده است: پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم سوره «اعلی» را دوست می داشت و اولین کسی که…

آثار و برکات سوره طارق

آثار و برکات سوره طارق تعداد آیات: 17 مکی یا مدنی: مکی طارق هشتاد و ششمین سوره قرآن کریم است امام صادق علیه السلام نیز فرمودند: هر که در نمازهای واجب خود سوره طارق را بخواند در روز قیامت در نزد خداوند مقام و منزلتی…

آثار و برکات سوره بروج

آثار و برکات سوره بروج تعداد آیات: 22 مکی یا مدنی: مکی بروج هشتاد و پنجمین سوره قرآن کریم است امام صادق علیه السلام نیز در این باره فرمودند: هر کس سوره بروج را در نمازهای واجب خود بخواند در محشر و موقف هایی که در پیش…

آثار و برکات سوره انشقاق

آثار و برکات سوره انشقاق تعداد آیات: 25 مکی یا مدنی: مکی انشقاق هشتاد و چهارمین سوره قرآن کریم است امام صادق علیه السلام نیز فرمودند: هر کس سوره انشقاق را قرائت نماید و ان را د رنمازهای واجب و مستحب خود مداوم بخواند…

آثار و برکات سوره مطففین

آثار و برکات سوره مطففین تعداد آیات: 36 مکی یا مدنی: مکی مطففین هشتاد و سومین سوره قرآن کریم است امام صادق علیه السلام نیز فرمودند: هر کس در نمازهای واجب خود سوره مطففین را قرائت نماید خداوند امنیت از اتش را به او…

آثار و برکات سوره انفطار

آثار و برکات سوره انفطار تعداد آیات: 19 مکی یا مدنی: مکی انفطار هشتادو دومین سوره قرآن کریم است امام جعفر صادق علیه السلام فرموده اند: هر کس که سوره انفطار را در نمازهای واجب یا مستحب خود قرائت نماید خداوند حاجت ها و خواسته…

آثار و برکات سوره تکویر

آثار و برکات سوره تکویر تعداد آیات: 29 مکی یا مدنی: مکی تکویر هشتاد و یکمین سوره قرآن کریم است از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده است: هر کس سوره تکویر را قرائت کند در روز قیامت هنگامی که پرونده های اعمال بندگانش پیش…

آثار و برکات سوره عبس

آثار و برکات سوره عبس تعداد آیات: 42 مکی یا مدنی: مکی عبس هشتادمین سوره قرآن کریم است . سوره عبس یا «السفر»، « اعمی» رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرموده اند: هر کس سوره عبس را قرائت نماید روز قیامت در حالی خواهد آمد که…

آثار و برکات سوره نازعات

آثار و برکات سوره نازعات تعداد آیات: 46 مکی یا مدنی: مکی نازعات هفتاد و نهمین سوره قرآن کریم است. امام صادق علیه السلام نیز فرمودند: هر که سوره نازعات را قرائت نماید سیراب از دنیا می رود و سیراب مبعوث می شود و سیراب…

آثار و برکات سوره نباء

آثار و برکات سوره نباء تعداد آیات: 40 مکی یا مدنی: مکی نباء هفتاد و هشتمین سوره قرآن است. سوره نبا یا ««عم یتسائلون»، «التساول»، «المعصرات» امام صادق علیه السلام در روایتی فرموده اند: منظور از نبأ عظیم در این سوره ولایت…

آثار و برکات سوره مرسلات

آثار و برکات سوره مرسلات تعداد آیات: 50 مکی یا مدنی: مکی مرسلات هفتاد و هفتمین سوره قران کریم است امام جعفر صادق علیه السلام نیز فرمودند: هر کس سوره مرسلات را بخواند خداوند در روز قیامت بین او و رسول خدا صلی الله علیه و آله…

آثار و برکات سوره انسان

آثار و برکات سوره انسان تعداد آیات: 31 مکی یا مدنی: مدنی انسان هفتاد و ششمین سوره قرآن کریم است نام های دیگر سوره «انسان» یا «دهر» یا «هل أتی» رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در فضیلت این سوره فرمودند: هر کس سوره…

آثار و برکات سوره قیامت

آثار و برکات سوره قیامت تعداد آیات: 40 مکی یا مدنی: مکی قیامت هفتاد و پنجمین سوره قرآن کریم است. امام باقر علیه السلام نیز فرمودند: هر کس در قرائت سوره قیامه مداومت ورزد و به آیات آن عمل کند خداوند عزیز و جلیل او را…

آثار و برکات سوره مدثر

آثار و برکات سوره مدثر تعداد آیات: 56 مکی یا مدنی: مکی مدثر هفتاد و چهارمین سوره قرآن است «مدثر» از نام های رسول خداست چنانکه در زیارتی خطاب به ایشان آمده است: «السلام علیک ایها المدثر».  در روایتی از امام باقر علیه السلام…

آثار و برکات سوره مزمل

آثار و برکات سوره مزمل تعداد آیات: 20 مکی یا مدنی: مکی  مزمل هفتاد و سومین سوره قرآن کریم است از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است: هر کس سوره مزمل را قرائت نماید اجری همانند کسی که در راه خداوند بندگانی را به…

آثار و برکات سوره جن

آثار و برکات سوره جن تعداد آیات: 28 مکی یا مدنی: مکی جن هفتاد و دومین سوره قرآن کریم است. امام صادق علیه السلام در روایتی آورده اند: هر کس سوره جن را زیاد قرائت کند در دنیا آزاری از جنیان به ائ نمی رسد و نه چشم زخمی و نه سحر و…

آثار و برکات سوره نوح

آثار و برکات سوره نوح تعداد آیات: 28 مکی یا مدنی: مکی نوح هفتاد و یکمین سوره قرآن است. از امام جعفر صادق علیه السلام نیز نقل شده است: هر کس که به خدا ایمان دارد و کتابش را قرائت می کند قرائت سوره نوح را رها نکند. هر بنده ای که…

آثار و برکات سوره معارج

آثار و برکات سوره معارج تعداد آیات: 44 مکی یا مدنی: مکی معارج هفتادمین سوره قرآن کریم است این سوره به «سأل سائل» نیز شهرت دارد. در سخنی از امام صادق علیه السلام نیز آمده است: هر کس سوره معارج را زیاد بخواند خداوند از گناهان او…
متن دوم