آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نیک یا بد بودن اقامت در یک محل

[vc_row][vc_column]

نیک یا بد بودن اقامت در یک محل

هر شخص دارای مشخصاتی است که هویت و ویژگی منحصر به فرد او را درجهان هستی تعریف می نماید. با نام و نام خانوادگی و پدر و مادری که سبب تولد او شده اند. با پنج فرمول میتوان بسیاری از مسائل زندگی را محاسبه و پیش بینی نمود و چنانچه مشکلاتی در زندگی فرد ایجاد شده باشد میتوان بررسی کرده و برطرف نمود بسیاری از مردم بر این موضوع بی اعتقادند و باور نمی کنند که دانشی بتواند این مسائل را مشخص نماید.

این بخش شما با وارد کردم مشخصات زیر میتوانید از وجود مهاجرت در شهری که قصد مهاجرت در آن را دارید با خبر شوید که ایا برای شما خوب است یا خیر.

مدیریت سایت این اپلای این بخش را به صورت رایگان و فقط به خاطر رفاه حال شما قرار داده .و خواهشا این بخش را به عنوان سرگرمی  و تفریح  استفاده نکنید.

 

در وارد کردن نام ها موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:

ـ حتما در این بخش از نام های شناسنامه ای استفاده کنید.از آوردن نام هوا یا آدم به جای نام شخص مورد نظر خودداری شود.

ـ اسامی که دارای حمزه آخر هستند باید حمزه آخر آنها آورده شود مانند نساء، ننویسید نسا بنویسید نساء.

ـ اسامی که در آنها حروف والی استفاده شده، از آوردن حروف والی خوداری شود. ننویسید ابوالفضل بنویسید ابولفضل.

ـ از آوردن القاب که به عنوان پیشوند و پسوند هستند خوداری شود. مثلا بجای سید علی بنویسید علی.

ـ اسامی که مانند موسی که «ی» آخر آنها «ا» خواننده می شود . ننویسید موسی بنویسید موسا.

اسامی که آخر نام آنها ذکر شریفه الله هست و در شناسنامه به صورت اله نوشته شده حتما نام کامل را وارد کنید. ننویسید عبداله بنویسید عبدالله

لطفا تمامی فیلد های مورد نظر را تکمیل نمایید


[/vc_column][/vc_row]

متن دوم