آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

سوره های قرآن

سوره های قرآن کریم

آثار و برکات سوره کافرون

آثار و برکات سوره کافرون تعداد آیات: 6 مکی یا مدنی: مکی کافرون یکصدونهمین سوره قرآن  است این سوره را «جحد» نیز می گویند. سوره «کافرون» چنان فضیلتی دارد که قرائت آن در زمان ها و مکان ها و حالت های مختلف سفارش شده است. معاویة…

آثار و برکات سوره کوثر

آثار و برکات سوره کوثر تعداد آیات: 3 مکی یا مدنی: مکی کوثر یکصدو هشتمین سوره قرآن کریم است در فضیلت این سوره از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است : هر کس سوره کوثر را تلاوت نماید خداوند از آب نهرهای بهشت…

آثار و برکات سوره ماعون

آثار و برکات سوره ماعون تعداد آیات: 7 مکی یا مدنی: مکی ماعون یکصد و هفتمین سوره قرآن است . از امام باقر علیه السلام نیز روایت شده است: هر کس سوره ماعون را در نمازهای واجب و مستحب خود بخواند جزو کسانی است که خداوند نماز و روزه اش…

آثار و برکات سوره قریش

آثار و برکات سوره قریش تعداد آیات: 4 مکی یا مدنی: مکی قریش یکصد و ششمین سوره قران کریم است . از رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم نقل شده استک هر کس سوره قریش را قرائت نماید خداوند به تعداد طواف کنندگان و معتکفان در مسجد الحرام…

آثار و برکات سوره الفیل

آثار و برکات سوره الفیل تعداد آیات: 5 مکی یا مدنی: مکی الفیل؛ یکصدو پنجمین سوره قرآن کریم است. در فضیلت این سوره از امام صادق علیه السلام روایت شده است: هر کس سوره فیل را در نمازهای واجبش بخواند در روز قیامت تمامی موجودات عالم…

آثار و برکات سوره همزه

آثار و برکات سوره همزه تعداد آیات: 9 مکی یا مدنی: مکی همزه یکصد و چهارمین سوره قرآن است در فضیلت این سوره از امام صادق علیه السلام آمده است: هر کس سوره همزه را در نمازهای واجبش قرائت کند فقر او زایل می گردد و روزی به سوی او جلب…

آثار و برکات سوره العصر

آثار و برکات سوره العصر تعداد آیات: 3 مکی یا مدنی: مکی العصر یکصدو سومین سوره قرآن کریم است امام صادق علیه السلام در تفسیر این سوره فرمودند: «الا الذین امنوا» یعنی کسانی که به ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام ایمان آورده اند.…

آثار و برکات سوره تکاثر

آثار و برکات سوره تکاثر تعداد آیات: 8 مکی یا مدنی: مکی تکاثر یکصد و دومین سوره قرآن کریم است امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس سوره تکاثر را در نمازهای واجب یا مستحب خود بخواند خداوند برای او اجر و ثواب صد شهید را بنویسد و هر…

آثار و برکات سوره قارعه

آثار و برکات سوره قارعه تعداد آیات: 11 مکی یا مدنی: مکی قارعه یکصد و یکمین سوره قران کریم است امام باقر علیه السلام در فضیلت این سوره فرمودند: هر کس سوره قارعه را قرائت کند و آن را استمرار بخشد خداوند عزیز و جلیل او را…

آثار و برکات سوره عادیات

آثار و برکات سوره عادیات تعداد آیات: 11 مکی یا مدنی: مکی عادیات یکصدمین سوره قران کریم است . که مکی است و 11 آیه دارد. در فضیلت این سوره همین بس که در شأن امیرالمؤمنین علی علیه السلام نازل شده است و خداوند در آن به…

آثار و برکات سوره زلزال

آثار و برکات سوره زلزال تعداد آیات: 8 مکی یا مدنی: مدنی زلزله نود و نهمین سوره قرآن کریم است امام رضا علیه السلام از قول رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم می فرمایند: قرائت این سوره برابر یک چهارم قرآن و چهار بار قرائت ان را…

آثار و برکات سوره بینه

آثار و برکات سوره بینه تعداد آیات: 8 مکی یا مدنی: مدنی بینه نود و هشتمین سوره قرآن است بیه به نام های «البریة، لم یکن» نیز شهرت دارد. در فضیلت این سوره از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است: هر که سوره بینه را…

آثار و برکات سوره قدر

آثار و برکات سوره قدر تعداد آیات: 4 مکی یا مدنی: مکی  قدر نود و هفتمین سوره قرآن کریم است از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده است: هر که این سوره را بخواند به او از ثواب کسی که ماه رمضان را روزه گرفته است و شب قدر را شب…

آثار و برکات سوره علق

آثار و برکات سوره علق تعداد آیات: 9 مکی یا مدنی: مکی علق نود و ششمین سوره قران است این سوره اولین سوره ای است که بر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نازل شده است. و یکی از چهار سوره ی سجده دار قرآن است که واجب است وقتی به…

آثار و برکات سوره تین

آثار و برکات سوره تین تعداد آیات: 8 مکی یا مدنی: مکی تین نود و پنجمین سوره قران کریم است امام صادق علیه السلام می فرمایند: هر کس سوره تین را در نمازهای واجب یا مستحب خود بخواند به اندازه ای از نعمت ها و بهره های بهشتی به او داده…

آثار و برکات سوره انشراح

آثار و برکات سوره انشراح تعداد آیات: 8 مکی یا مدنی: مکی انشراح نود و چهارمین سوره قرآن کریم است امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس سوره انشراح را در شب و روزش زیاد قرائت کند، هیچ چیزی از اجزای بدن او و اطراف او نیست مگر اینکه…

آثار و برکات سوره ضحی

آثار و برکات سوره ضحی تعداد آیات: 11 مکی یا مدنی: مکی ضحی نود و سومین سوره قرآن کریم است. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرموده اند: هر کس سوره ضحی را قرائت نماید از جمله ی کسانی که خداوند از او راضی است و رسول خدا از او…

آثار و برکات سوره لیل

آثار و برکات سوره لیل تعداد آیات: 11 مکی یا مدنی: مکی لیل نود و دومین سوره قرآن کریم است امام صادق علیه السلام روایت می کند: هر که سوره لیل را در روز یا شب قرائت کند تمام اعضای بدنش بر اعمال نیک او شهادت می دهند و خداوند شهادت…

آثار و برکات سوره شمس

آثار و برکات سوره شمس تعداد آیات: 15 مکی یا مدنی: مکی شمس نود و یکمین سوره قران کریم است امام جعفر صادق علیه السلام فرموده است: هر کس سوره شمس را قرائت کند در روز قیامت تمامی اعضای بدن او و اشیای کنار او به سود او گواهی می دهند…

آثار و برکات سوره بلد

آثار و برکات سوره بلد تعداد آیات: 20 مکی یا مدنی: مکی بلد نودمین سوره قرآن کریم است رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نیز فرموده اند: هر کس سوره بلد را قرائت نماید خداوند او را از غضب خود در روز قیامت ایمن می دارد. و از گردنه…
متن دوم