آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دگرهیپنوتیزم

نتیجه ماهیت هیپنوز

به عقیده من که در حدود بیست سال است درباره هیپنوتیزم مطالعه و عمل می­کنم یک نظریه به تنهایی برای انجام عمل هیپنوز کافی و رسا نیست، بلکه باید گفت مجموعه­ ای از عملیات و مجموعه ­ای از نظریات باعث هیپنوز می­شوند آن چه من در عمل دیده­ ام و…

خوابروها کارهای مخالف میل انجام نخواهند داد

نکته مهم «خوابرو»ها کارهای مخالف میل انجام نخواهند داد پیشوایان مذهبی را با هیپنوتیزم نمی‌توان وادار به رقص کرد: هیچ هیپنوتیزم کننده‌ای نمی‌تواند هیچ آخوند، و پیشوای  مذهبی واقعی را وادار به رقصیدن یا مشروب خوردن نماید مگر آن که این آن…

آنچه موجب دفاع در مقابل هیپنوز می‌شود!!

ترس از دست دادن اراده و اختیار، موجب دفاع در مقابل هیپنوز می‌شود. باید به خاطر داشت  که بیمار مایل به معالجه شدن است و آگاهانه می‌خواهد که هیپنوتیزمشود. در نتیجه برای قبول تلقین نهایت کوشش و همکاری را می‌نماید. دفاع‌ها همان‌طور که گفته شد…

علایمی که به صورت دفاع در هیپنوز جلوه می‌کنند.

علایمی که به صورت دفاع در هیپنوز جلوه می‌کنند.   حساس تلقین، شروع به یک حمله شدید می‌نماید، یا یک بیماری که به خاطر درد نیمه سر تحت هیپنوتیزم است، ممکن است ناگهان از یک طغیان شدید سردرد شکایت کند و اظهار نماید که قادر به ادامه جریان…

چگونه خوابرو را تحت تاثیر قرار دهیم

طریقه تحت تأثیر گرفتن استادان این علم هر یک برای خواب کردن راهی را انتخاب نموده و  طریقه‌ای را به کار بسته‌اند که برای مرید اطلاع خوانندگان گرامی بعداً  شرح آنها را خواهم داد. اکنون آنچه مورد لزوم است در این مبحث تعریف می‌کنم.…

تمرینات دگرهیپنوتیزم در خواب کردن,بخش دوم

تمرینات دگرهیپنوتیزم در خواب کردن,بخش دوم ۲-  از حال تعادل انداختن معمول مطابق دستور گذشته معمول را تحت تأثیر قرار داده و تلقین  می‌کنید: «وقتی که اعداد یک تا پنج را به ترتیب  شمارش کردم  در عدد پنج تعادل خود را از دست خواهید داد مثل …

تمرینات دگرهیپنوتیزم در خواب کردن,بخش سوم

تمرینات دگرهیپنوتیزم در خواب کردن,بخش سوم ۷-  خشک کردن دست و پای معمول بعد از تحت تأثیر قرار دادن معمول، می توانید تلقین کنید: «دستتان را افقی نگه دارید». خودتان پیش رفته با دست راست مطابق دستور پاس ها چند حرکت دست انجام بدهید و بگویید «…

طریقه تحت تأثیر گرفتن در هیپنوتیزم

طریقه تحت تأثیر گرفتن در هیپنوتیزم برای این‌که شخصی را خواب کنیم ابتدا باید او را تحت تأثیر بگیریم و اراده‌اش را سلب نماییم، هر استادی طریقه بخصوصی دارد که بعداً آنها را خواهیم نگاشت، ولی در این‌جا مجملاً طریقه‌ای را یاد می‌دهیم که باید…

انتخاب سوژه با پاندول

انتخاب سوژه با پاندول نمونه ای از تلقین به خود ناآگاهانه -آزمون تلقین بر روی خود -مرحله دوم آزمون -آزمون تلقین بر روی فرد دیگر برای انتخاب حساس ترین افراد برای تلقین هیپنوتیزمی تست های گوناگونی وجود دراد.این آزمونها…

خود هیپنوتیزمی برای کمک به رشد شخصیت

خود هیپنوتیزمی برای کمک به رشد شخصیت چیزهای زیادی باعث رشد  شخصیت می شوند : زندگی موزون ، عقل ، هوش ، شخصیت معنوی خوب ، مهربانی ، کتابی از علم اخلاق ، درک مناسبی از ارزشها ، قدرت تحمل ، خشنودی از زنده بودن ، شجاعت برای روبرو شدن با  حقیقت…

درمان باخودهیپنوتیزم

درمان باخودهیپنوتیزم از لحاظ ماهیت تمام انواع هیپنوتیزم، در حقیقت خود هیپنوتیزم هستند.اگر یک یا چند نفر توسط فردی هیپنوتیزم می شوند، قدرت جادویی یا ساحرانه ای در کار نیست ، بلکه در این موارد فرد هیپنوتیزم کننده تنها به راهنمایی و هدایت این…

کاربردهای هیپنوتیزم

کاربردهای هیپنوتیزم   این نرم افزار راهنمایی عملی برای انجام خود هیپنوتیزم است.برای هیپنوتیزم شدن،لازم نیست شخصیت خاصی داشته باشید.هرفردی با استعداد معمولی می تواند هیپنوتیزم شدن را بیاموزد؛البته فاکتورهای خاصی می تواند فرد را بدل به…

درمان با خود هیپنوتیزم

درمان با خود هیپنوتیزم این موضوع پذیرفته شده است که حالت هیپنوز اساسا خود هیپنوتیزم است،یعنی پذیرش بی قید وشرط تلقینات هیپنوتیزور از جانب سوژه(فرد هیپنوتیزم شونده)که تا حد زیادی منجر به حالت خلسه یا ترانس می شود.دلایل زیادی برای تقویت…
متن دوم