آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

درمان با هیپنوتیزم

نتیجه ماهیت هیپنوز

به عقیده من که در حدود بیست سال است درباره هیپنوتیزم مطالعه و عمل می­کنم یک نظریه به تنهایی برای انجام عمل هیپنوز کافی و رسا نیست، بلکه باید گفت مجموعه­ ای از عملیات و مجموعه ­ای از نظریات باعث هیپنوز می­شوند آن چه من در عمل دیده­ ام و…

خوابروها کارهای مخالف میل انجام نخواهند داد

نکته مهم «خوابرو»ها کارهای مخالف میل انجام نخواهند داد پیشوایان مذهبی را با هیپنوتیزم نمی‌توان وادار به رقص کرد: هیچ هیپنوتیزم کننده‌ای نمی‌تواند هیچ آخوند، و پیشوای  مذهبی واقعی را وادار به رقصیدن یا مشروب خوردن نماید مگر آن که این آن…

با هیپنوتیزم از خواب بیدار شوید

با هیپنوتیزم از خواب بیدار شوید با هیپنوتیزم از خواب بیدار شوید هیپنوتیزم یک حالت فوق طبیعی مغزی است که به طریق مصنوعی ایجاد می گردد.سلولهای مغز در این حالت،آمادگی بیشتری جهت یادگیری چیزهای جدید،خلق تجربیات جدید،خلاقیت و نوآوری دارد.…

چگونه از مطالب سایت هیپنوتیسم دات ای آر بهره مند شوید

چگونه از مطالب سایت هیپنوتیسم دات ای آر بهره مند شوید دانشی که به وسیله خواندن و دوباره خواندن مطالب این سایت به دست خواهید آورد ، شما را متقاعد می کند که خود هیپنوتیزمی فنی وسیع برای پرورش خود انضباطی است و شما را در رسیدن به هدفهایتان…

درمان باخودهیپنوتیزم

درمان باخودهیپنوتیزم از لحاظ ماهیت تمام انواع هیپنوتیزم، در حقیقت خود هیپنوتیزم هستند.اگر یک یا چند نفر توسط فردی هیپنوتیزم می شوند، قدرت جادویی یا ساحرانه ای در کار نیست ، بلکه در این موارد فرد هیپنوتیزم کننده تنها به راهنمایی و هدایت این…

چگونه هیپنوتیزم دارای قدرتی عظیم می باشد؟

چگونه هیپنوتیزم دارای قدرتی عظیم می باشد؟ همانگونه که می دانید کامپیوتر برنامه ریزی می شود .کامپیوتر طبق برنامه،جوابهای مناسب را پیدامی کند.مغز انسان شبیه به یک کامپیوتر بسیار قوی و پرقدرت است.اگر شما آنرا جهت موفقیت برنامه ریزی…

کاربردهای هیپنوتیزم

کاربردهای هیپنوتیزم   این نرم افزار راهنمایی عملی برای انجام خود هیپنوتیزم است.برای هیپنوتیزم شدن،لازم نیست شخصیت خاصی داشته باشید.هرفردی با استعداد معمولی می تواند هیپنوتیزم شدن را بیاموزد؛البته فاکتورهای خاصی می تواند فرد را بدل به…
متن دوم