آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چگونه با این هشت حرکت یوگا انعطاف پای خود را بیشتر کنید

0

چگونه با این هشت حرکت یوگا انعطاف پای خود را بیشتر کنید

سری دوم هشت حرکت یوگا که برای انعطاف پا فوق العاده موثر و مفید است برای  اون دسته از دوستانی که با هشت حرکت یوگای سری قبل میخواهند پای خود را انعطاف دهند.شمایی که دوست دارید این حرکات را انجام دهید باید به همراه ۸ حرکت قبل باشد یعنی  یک روز سری هاول را انجام دهید و روز بعد سری دوم را.این حرکات هم مثل حرکات قبلی باید هر حرکت را دو بار و هر بار ۳۰ ثانیه مکث کنید.  success786@

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم