آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

واقعیات و اشتباهات رایج در هیپنوتیزم

0

واقعیات و اشتباهات رایج در هیپنوتیزم

تصورات غلط بسیاری درباره هیپنوتیزم وجود دارد . قبل از اینکه شخص هیپنوتیزم یا خود هیپنوتیزمی می شود ، باید اطلاعات اولیه را در مورد اینکه چه چیزی درباره هیپنوتیزم حقیقت ندارد فراگیرد تا ترس او تخفیف یابد . اگر شخص با آگاهی آشکار ، بدرستی برای هیپنوتیزم آماده شود ، برای نشان دادن عکس العمل موفقیت آمیز مستعدتر است . ما معتقد هستیم که هرچه شخص بیشتر به موضوع آگاهی داشته باشد ، نتیجه مطلوبتری بدست خواهد آورد .

در ضمن به چند اشتباه رایج که در فکر بسیاری از مردم وجود دارد اشاره می کنیم . این تصورات غلط ، مانعی برای هیپنوتیزم موفقیت آمیز هستند که  در نتیجه نمایشهای مهیج رادیویی و تلویزیون به وجود آمده اند . داستانها و مقالات زیادی نیز درباره هیپنوتیزم نوشته شده است که حاوی اطلاعات نادرستی است . در اینجا به چند نمونه از عقاید نادرستی که درباره هیپنوتیزم وجود دارد اشاره می کنیم .

تصور غلط

هیپنوتیزم کننده شخص با استعدادی است با قدرت جادویی مرموز و غیرعادی .

واقعیت

هیپنوتیزم کننده دارای هیچ قدرت غیر عادی و مرموزی نیست ، فردی است که می داند در واقع هیپنوتیزم شونده است که می تواند خود را هیپنوتیزم است که می داند در واقع هیپنوتیزم شونده است که می تواند خود را هیپنوتیزم کند . هیپنوتیزم کننده صرفاً علم و فن تلقین موثر را فرا گرفته یا برآن تسلط یافته است . او به شخص هیپنوتیزم شونده می آموزد که چگونه  به خواب مصنوعی برود یا خود ، آن را انجام دهد . هیپنوتیزم گاهی نفوذ تصورات  نامیده شده است .

تصور غلط

شخصی که در حالت خواب مصنوعی است ممکن است به آسانی بیدار نشود و برای مدت زیادی در آن حالت باقی بماند .

واقعیت

حالت خواب مصنوعی شبیه این است که کاملاً مجذوب فیلم یا کتابی شویم .

هرگز هیچکس به طور نامحدود در حالت خواب مصنوعی باقی نمانده است . هیپنوتیزم کننده شونده خواب مصنوعی را با میل خود خاتمهمی دهند . این کار به سادگی باز کردن چشمهاست . هیپنوتیزم شونده عاقبت از چیزی که به نام خواب مصنوعی مشهور است بیدار می شود . بیم از بیدار نشدن موجبی ندارد . هرگز یک مورد هم وجود نداشته است که شخص به مرحله بیداری بازنگشته باشد .

تصور غلط

هیپنوتیزم  تنها در یک یا دو جلسه نتیجه می دهد .

واقعیت

در موارد بسیاری ، ممکن است یک یا دو جلسه هیپنوتیزم شخص را قارد سازد عادتی را ترک کند . اگر چه ، در اکثر موارد چندین جلسه لازم است تا نتیجه مطلوب بدست بیاید .

تصور غلط

بسیاری از اشخاص نمی توانند هیپنوتیزم شوند .

واقعیت

نود درصد مردم  را می توان هیپنوتیزم کرد ، اما شخص کم عقل را نمی توان هیپنوتیزم کرد ، برای این کار قوه تخیل و تمایل لازم است ، میل به قبول کردن تلقینها . جلسات تقویتی ، شخص را بیشتر قابل هیپنوتیزم کردن می کند . خردسالات ، لزوماً به روشهای خواب آور بهتر پاسخ می دهند . بهترین شخص ،سایت هیپنوتیسم دات آی آر, کسی است که دلیل معین  یا انگیزه ای برای میل به هیپنوتیزم شدن داشته باشد . توانایی هیپنوتیزم شدن موفقیت آمیز ، در خودتان نهفته است . بستگی به توانایی خودتان دارد مه کقاومت خود را در برابر هیپنوتیزم از میان ببرید : مقاومتی که ممکن است خود آگاه یا ناخوداگاه باشد .

برای هیپنوتیزم شدن ، ۱ ) شما باید بخواهید هیپنوتیزم شوید . ۲ ) باید یه هیپنوتیزم کننده اعتماد داشته باشید  ۳ ) باید فکرتان را تعلیم دهید که تلقین را  قبول کند .

دِیو اِلمَن که دوری هایی درباره هیپنوتیزم برای پزشکان و دندانپزشکان تشکیل داده است ، چهارمین نیاز را اضافه کرده  ، و آن را رهایی از ترس می داند . او شرح می دهد : ترس ، این بزرگترین مانع را دور کنید ، سپس قادر خواهید بود صد در صد  مردم را هیپنوتیزم کنید .

تصور غلط

در هیپنوتیزم شما مستعد هستید هرکاری – خوب یا بد – را انجام داده ، مانند برده ای از ارباب خود ، بی اعتنا به آنچه می گوید ، اطاعت کنید .

واقعیت

در هیپنوتیزم ، شخص هیچ کاری را برخلاف اصول اخلاقی و معنوی  خود انجام نخواهد داد و مرتکب عملی بر خلاف اصول اخلاقی و معنوی خود انجام نخواهد داد و مرتکب عملی بر خلاف اصول اجتماعی نخواهد شد . او قادر است که فقط تلقینهایی را که مایل است ، قبول کند . او هر تلقین غیر متعارفی را رد خواهد کرد .

طبق نظر پروفسور روی دُرکوس  استاد روانشناسی  دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس : بینار هیپنوتیزم شده ، هرگز در اختیار شخص دیگری نیست . او به حالت جذبه نخواهد رفت ، مگر اینکه خود بخواهد ، او هیچ کاری نخواهد کرد ، مگر اینکه خود بخواهد و اگر بخواهد از حالت جذبه بیرون بیاید در آن نخواهد ماند .

تصور غلط

هیپنوتیزم شدن یعنی خواب شدن توسط دیگری و آگاه نبودن از اطراف خود .

واقعیت

هیپنوتیزم لزوماً به معنی خواب رفتن نیست . در هیپنوتیزم آگاهی  افزایش می یابد . اگر شخص به خواب  رود ، تنها به این دلیل است که کاملاً  آرام شده و خواسته است که به خواب رود ، و سرانجام با نیروی تازه بیدار خواهد شد .

تصور غلط

قبل از کمک به شخص ، او  باید به مرحله عمیق هیپنوتیزم برده شود .

واقعیت

شما مجبور نیستید برای استفاده از هیپنوتیزم ، در مرحله عمیق هیپنوتیزم باشید . بسیاری از نتایج عالی با استفاده از حالت سودمند تلقین پذیری در همان  مرحله اول بدست آمده است .

تصور غلط

هیپنوتیزم به کسی که از مشکلات جنسی رنج می برد کمک نخواهد کرد .

واقعیت

هیپنوتیزم ثابت کرده که در کمک از بین بردن مشکلات جنسی بسیاری از افراد موثر بوده است . موارد موفقیت آمیز بسیاری از درمان با خواب مصنوعی  در معالجه ناتوانی ، سردی و همچنین اختلالات دیگر جنسی ، گزارش شده است .

تصور غلط

اشخاصی که به آسانی هیپنوتیزم می شوند اراده ضعیفی دارند .

واقعیت

هر قدر شخص باهوش تر و دارای قوه تخیل بیشتری باشد ، هیپنوتیزم کردن او آسانتر است .  برای هیپنوتیزم شدن لازم نیست که ضعیف النفس باشید .

تصور غلط

هیپنوتیزم کننده می تواند شخص را وادار  به ارتکاب جنایت کند .

واقعیت

هیپنوتیزم کننده نمی تواند کسی را وادار به جنایت یا هر عمل غیر قانونی دیگر کند .

تصور غلط

هیپنوتیزم شدن یعنی لغزش به مرحله ناخودآگاهی .

واقعیت

هیپنوتیزم شدن ، حتی در مرحله عمیق ریال به معنای لغزش به مرحله فقدان خودآگاهی نیست . در هیپنوتیزم شما از هر چه که اتفاق می افتد آگاه هستید .

هیپنوتیزم در مقابل خود هیپنوتیزمی

همان طور که قبلاً  در مقدمه  توضیح دادیم ، همه هیپنوتیزمها ، خود هیپنوتیزم هستند . در هیپنوتیزم ، شخص نسبت به تلقینهای هیپنوتیزم کننده عکس العمل نشان می دهد و به هیپنوتیزم کننده اجازه می دهد مرحله آرامش و سستی را به القا کند ، چون مایل است به این مرحله ذهنی برسد .

هیپنوتیزم مستلزم ۱ ) انگیزه  ۲ ) آرامش  ۳ ) تلقین  است .

در خود هیپنوتیزمی آرامش توسط خود شخص به وجود آمده ، با مرحله خواب مصنوعی دنبال می شود که تاثیر افکار خودمان بر بدنمان است . با به وجود آوردن مرحله خواب مصنوعی,سایت هیپنوتیسم دات آی آر,قوه تلقین پذیری را در خود  افزایش می دهیم و سپس قادر خواهیم بود اعمال بدن خود را زیر نفوذ در بیاوریم و آرامش را بدون استفاده از دارو تجربه کنیم ، یا ممکن است در مرحله خواب مصنوعی ، تلقینهای انتخاب شده معینی که به خود بدهیم ( تلقینهای پس هیپنوتیزمی ) . روشهای واقعی خود هیپنوتیزمی در فصل بعدی مورد بحث قرار خواهند گرفت .

پدیده هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزمی بسیاری از معجزات عمومیت یافته  درباره ایمان به درمان را توضیح می دهد . خود هیپنوتیزمی در واقع شکلی از درمان روانی است که از طریق  پذیرش داوطلبانه و به کاربردن تلقینهای خود شخص انجام می شود .

ادامه دارد…

******************************

با عضو شدن در کانال تلگرام ما هر روز از مطالب علوم عرفانی و ادعیه اذکار و همچنین از مطالب روز روانشناسی هیپنوتیزم و یوگا و موفقیت در گوشی خود در اختیار داشته باشید و در گوشی خود مطالعه کنید.

برای عضویت وارد لینک زیر شوید

http://telegram.me/inapplyoriginal

بعد از کلیک پنجره ای باز میشود و روی دکمه ok کلیک کنید و سپس وارد کانال ما میشوید در این صفحه در پایین صفحه روی دکمه join کلیک کنید تا برای همیشه عضو کانال ما شوید.

واقعیات و اشتباهات رایج در هیپنوتیزم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم