آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ستاره در خانه

0

ستاره در خانه

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خانۀ خودت ستاره ببینی، یـعـنـی صاحب فرزندان زیادی می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ستاره‌ها از خانۀ تو طلوع کرده و بالا رفته‌اند، تعبیرش این است که صاحب فرزندانی می‌شوی که مقرب و نزدیک پادشاه می‌شوند.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ستاره طالع در منزل تو می‌باشد، یـعـنـی نسل تو زیاد می‌شود .

ستاره در خانه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم