آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خرما

0

تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خرما، مال و اموال می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش این است که شخصی بزرگ و رئیس و سرور باعث خوشحالی و رسیدن سود و منفعت به تو می‌شود،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: از رئیسی بخشنده مال حلال به دست می‌آوری.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم