آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

ماهیت هیپنوتیزم

موجودات جاندار را کی می‌سازد,ماهیت هیپنوتیزم

موجودات جاندار را کی می‌سازد و محل ساختش در کجا است؟ با کشف کرویت زمین  و ستارگان و با مسافرت انسان‌ها به کرات آسمانی به طور قطع معلوم شد که همه موجودات زنده مثل انسان و حیوان در سطح…
ادامه مطلب ...

تکامل به وسیله موتاسیون,ماهیت هیپنوتیزم

تکامل به وسیله موتاسیون در « روزگاران نخستین که در کره زمین هیچ موجود زنده وجود نداشت فقط مواد شیمیایی در کار بود. اولین قدم حیات این بود که از مواد شیمیایی «ژن» با «نوکلئوپروتئین» به…
ادامه مطلب ...

نشانه­ های انسان­های تکامل ­یافته,ماهیت هیپنوتیزم

نشانه­ های انسان­های تکامل ­یافته دریدن، خوردن، ترحم نداشتن، فقط و فقط به  فکر خود بودن از خواص حیوانات است، حیواناتی نظیر گرگ، شیر، ببر و پلنگ از زندگی چه می­خواهند؟ سه چیز: خوردن،…
ادامه مطلب ...
متن دوم