آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور رده

خودهیپنوتیزم

تمام هیپنوتیزمها خود هیپنوتیزمی هستند

تمام هیپنوتیزمها خود هیپنوتیزمی هستند مولفین در برنامه تحقیقی ۵ ساله خود  با بیماران ، برای دریافتن  این که هیپنوتیزم ( خواب مصنوعی ) چه می تواند انجام دهد ، به این نتیجه رسیدند که ، از آنجایی که تمام هیپنوتیزمها خود هیپنوتیزمی هستند ، فردی معمولی  نیز می تواند فن خود هیپنوتیزمی را برای بردن اعتماد و میل به زندگی و فضایل واقعی دیگر ، به انتخاب خود…
ادامه مطلب ...

لذت بردن از سلامتی از طریق خود هیپنوتیزمی

لذت بردن از سلامتی از طریق خود هیپنوتیزمی ادعا شده است که حدود ۶۰ تا ۷۵ درصد بیماران از ناخوشی روان تنی شکایت دارند . این مسئله به معنای آن است که اعمال هیجانی درامراض ، نقش بسیار مهمی را بازی می کنند . دکتر شیندلر مرحوم در کتاب خود به نام چگونه ۳۶۵  روز در سال زندگی کنیم شرح می دهد که چگونه رفتار روانی منفی ، باعث بیماری می شود . اگر همان طور که…
ادامه مطلب ...

چگونه از مطالب سایت هیپنوتیسم دات ای آر بهره مند شوید

چگونه از مطالب سایت هیپنوتیسم دات ای آر بهره مند شوید دانشی که به وسیله خواندن و دوباره خواندن مطالب این سایت به دست خواهید آورد ، شما را متقاعد می کند که خود هیپنوتیزمی فنی وسیع برای پرورش خود انضباطی است و شما را در رسیدن به هدفهایتان یاری می دهد . در واقع ، خودهیپنوتیزمی به شما کمک می کند که به خودتان کمک کنید . زمانی که خواندن مطالب این سایت…
ادامه مطلب ...

خود هیپنوتیزمی در زندگی روزمره ما وجود دارد

خود هیپنوتیزمی در زندگی روزمره ما وجود دارد همه ما به بعضی از اشکال خود هیپنوتیزمی ، بدون اینکه بدانیم ، عمل می کنیم . برای نمونه ، ما خود را در برابر تلقینهای دیگران به صورتی غیر قابل مقاومت ، متقاعد شده ، تحت نفوذ و مجبور شده می یابیم . ارزیابی وسعت یا نقشی که تاثیر خواب مصنوعی در تفکر روزمره ما بازی می کند غیر ممکن خواهد بود . زندگی ما پیوسته…
ادامه مطلب ...

چگونه خود هیپنوتیزمی را در حالت بیدار انجام دهید

چگونه خود هیپنوتیزمی را در حالت بیدار انجام دهید خود هیپنوتیزمی در حالت بیداری می تواند با تمرین آرامش که توسط خودتان به وجود آمده ، مانند بستن چشمها و سپس باز کردن  آنها ، و یادآوری به خود که هنوز در حالت خواب مصنوعی انجام شود . اکنون ، شما آماده هستید که با صدای بلند ی در ذهن خود هر تلقین سودمندی را که مایلید انجام دهید . چگونه خود را از حالت…
ادامه مطلب ...

نا امیدی که از طریق خود هیپنوتیزمی تبدیل به موهبت شد

نا امیدی که از طریق خود هیپنوتیزمی تبدیل به موهبت شد من به طور قطع متقاعد شده ام  وقتی که چیز ناخوشایندی اتفاق می افتد ، یا نا امید می شوم ، یا در تصمیم گیری اشتباه می کنم ، همیشه می توانم به نوعی از تجربه آن سود ببرم . دیگر در مقابل نا امیدی مانند قبل عکس العمل نشان نمی دهم ، زیرا می دانم می توانم از هر چه که اتفاق بیفتد ، خوب یا بد ، بهره بگیرم…
ادامه مطلب ...

چگونه ترس را از طریق خود هیپنوتیزمی کنترل کنید

چگونه ترس را از طریق  خود هیپنوتیزمی کنترل کنید بهترین را برای غلبه بر هر نوع ترسی ، بررسی و درک آن است . همان طور که بارها گفته ایم ، دانش قدرت است . دانستن اینکه چرا می ترسید و ترستان از چه زمانی شروع شده ، نیمی از مبارزه است . اگر مایلید ترسی ناخوشایند یا تنفری بخصوص را از بین ببرید ، از روش چهار گام اصلی خود هیپنوتیزمی  استفاده کنید . در هنگام…
ادامه مطلب ...
متن دوم