آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چشم بد

چشم بد،پنج راهی که مردم خاورمیانه برای دوری آن انجام میدهند

"چشم بد" چیست؟ چگونه فرهنگ ها در سراسر منطقه با اثرات آن مقابله می کنند؟ نگاه دقیق تری می اندازیم طلسم نظر در یونان و ترکیه رایج است و اغلب برای تشویق خوش شانسی استفاده می شود (Creative Commons) این صحنه ای است که

خود را از چشم مردمان درامان بدارید

خود را از چشم مردمان درامان بداريد مادراين سایت به كرات درباره چشم بد و ادعيه و اذكار مربوط به رهايي از اين پديده ي شوم بحث كرديم، نكته اي كه بايد نسبت به آن هشدار داد اين است كه برخلاف تصور بسياري از عزيزان درباره خرافي بودن عقيده به…
متن دوم