آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هیپنوز

هیپنوز طبی و هیپنوز روی سن نمایش

هیپنوز طبی و هیپنوز روی سن نمایش لازم است  گفته شود بین هیپنوتیزم طبی و هیپنوتیزم نمایشی  فرق کلی وجود دارد. برخی بیماران که نمایش هیپنوتیزم را در روی صحنه نمایش دیده اند ممکن است تصور کنند که هیپنوز عبارت از روش و عملی است که شامل تحقیر…

تشخیص دفاع از طریق تظاهر در هیپنوز

تشخیص دفاع از طریق تظاهر این نوع دفاع به وسیله سرعتی که در انجام تلقینات به خرج داده می‌شود مشخص می‌گردد. اگر هیپنوتیزم با روش جنبش و حرکت غیرارادی دست انجام شود، حتی در تلقین‌پذیرترین سوژه‌ها، باید لااقل دو یا سه مرتبه تلقین سبک بودن و…
متن دوم