آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هیپنوتیزمی

تبدیل خواب‌های هیپنوتیزمی به یکدیگر

تبدیل خواب‌های هیپنوتیزمی به یکدیگر  برای اجتتاب از بیدار کردن معمول و تبدیل خواب او بهتر است که یک بار او را خواب کرده و آن را به خواب‌های دیگر تبدیل نمود، هم‌چنین عاملین  کم تجربه بدین وسیله می‌توانند هر سه حالت را مشاهده کرده و تفاوت…

چگونه ترس را از طریق خود هیپنوتیزمی کنترل کنید

چگونه ترس را از طریق  خود هیپنوتیزمی کنترل کنید بهترین را برای غلبه بر هر نوع ترسی ، بررسی و درک آن است . همان طور که بارها گفته ایم ، دانش قدرت است . دانستن اینکه چرا می ترسید و ترستان از چه زمانی شروع شده ، نیمی از مبارزه است . اگر…

خودهیپنوتیزمی و ترسهای بیمارگونه

خودهیپنوتیزمی و ترسهای بیمارگونه هر روانپزشکی با اشخاصی که نگران  قلبشان هستند مواجه شده است . این اشخاص خود را با تصور اینکه نوعی نارسایی قلبی دارند آزار می دهند و از اضطرابی مزمن  که باعث تأثیر گذاردن بر روی قلب می شود رنج می برند.…
متن دوم