آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا مقدماتی

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت یازدهم کمان کامل

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت یازدهم کمان کامل روی شکم دراز بکشید و زانوها را خم کنید. دستها را به پاها قلاب کنید .انگشتان دست باید نوک پاها را لمس کنند و شست ها روی کف پاها باشند یا انگشتان دستعانگشت شست پا را بگیرند. این…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت دهم کمان

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت دهم کمان روی شکم دراز بکشید,ساق ها در کنار هم و دستها در طرفین بدن قرار گیرند.زانوها را خم کنید و پاشنه های پا را به کفل ها متصل یا نزدیک کنید. دستها را پشت مچ پاها به هم قفل کنید. چانه را روی…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت نهم کمان ساده

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت نهم کمان ساده با ساق پاها در کنار هم,روی شکم بخوابید. دستها و بازوها را در کنار بدن قرار دهید. زانوها را خم کنید و پاشنه های پا را به کفل ها نزدیک کنید. مچ پاها را با دستها بگیرید. ناحیه رانها چسبیده…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت هشتم ملخ کامل

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت هشتم ملخ کامل در وضعیت ملخ مستقر شده,هر دو پا را در کنار هم تا جایی که مقدور است در هوا بالا بیاورید. عضلات بازوها را بکشید و آنها را همراه با شانه ها روی زمین قرار دهید و با فشار بر زمین آنها…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت هفتم ملخ

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت هفتم ملخ روی شکم دراز بکشید.پاها کشیده و در کنار هم روی زمین,پاشنه های پا به سمت بالا باشند. دستها هم ممکن است زیر بدن یا در طرفین بدن روی زمین قرار گیرند. چانه را اندکی به جلو بکشید و آن را…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت ششم نیم ملخ

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت ششم نیم ملخ روی شکم بخوابید و دستها را زیر رانها قرار دهید. کف دستها به سمت بالا یا درهم گره شده باشد. هر دو ساق پا را در طول تمرین مستقیم روی زمین نگاه دارید. چانه راروی زمین بگذارید و اندکی…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت پنجم مار

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت پنجم مار راحت روی شکم بخوابید و پاها را مستقم و در کنار هم حفظ کنید. سطح روی پا روی زمین و دستها در هم قفل و در قسمت بالای کفل ها قرار دارند. این وضعیت شروع است. عضلات بالای کمر را به کار…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت چهارم کبرای کامل

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت چهارم کبرای کامل در وضعیت کبرا قرار گیرید.با تنفس طبیعی راحت باشید. زانوها را خم کنید,پاها را به سمت سر بلند کنید. سر,گردن و شانه ها را به عقب بکشید.شانه ها را اندکی بیشتر خم کنید و سعی کنید سر با…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت سوم پیچ کبرا

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت سوم پیچ کبرا  در وضعیت نهایی کبرا قرار گیرید.ساق پاها را حدود نیم متر از هم جدا کنید انگشتان پا باید زمین را لمس کنند و پاشنه های پا به سمت بالا باشند بنابراین پاها روی زمین استراحت می کنند. مانند…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت دوم کبرا

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت دوم کبرا روی شکم بخوابید,ساق پاها کشیده و در کنا هم,پاشنه پا به سمت بالا. کف دستها مسطح روی زمین در کنار بدن,یا کمی موازی و به طرف شانه ها. انگشتان دست کنار هم و به طرف جلو. آرنج ها چسبیده به…

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت اول ابوالهول

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت اول ابوالهول بر روی شکم به طور مستقیم بخوابید و پیشانی را روی زمین بلند کنید. پاها کشیده و مستقیم در کنار هم روی زمین قرار گیرند.پاشنه های پا به سمت بالا و ساعد و مچ و کف دستها مستقیم روی زمین…

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به پشت

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به پشت خم شدن به پشت به دلیل وسعت بخشیدن به قفسه سینه و افزایش ظرفیت شش ها, محرک خارجی به شمار می رود. این تمرین ها موقعیت دینامیکی دارند و حرکاتی به جهت عکس حرکت به جلو هستند که بر اساس قدرت و انرژی در بدن…

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت هفتم جنین

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت هفتم جنین در حالت نیلوفر بنشینید.بازوها رابا فشار بین عضلات ساق پا و رانها قرار دهید. دستها را بالا ببرید و ساقهای پا را بلند کنید,گوش ها را بگیرید و تمام بدن را روی دمبالچه متعادل…

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت ششم جوجه

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت ششم جوجه در حالت لوتوس بنشینید و دستها را بین ساقهای پا و رانها نزدیک زانوها قرار دهید. به تدریج دستها را تا آرنج در میان ساق پاها فشار دهید. سپس کف دستها را روی زمین بگذارید,به طوری…

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت چهارم قفل نیلوفر

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت چهارم قفل نیلوفر در حالت نیلوفر بنشینید.دست راست را به پشت کمر برده,انگشت شست پای راست را بگیرید,سپس دست چپ را به پشت کمر برده, انگشت شست پای چپ را بگیرید.ستون فقرات را راست نگه دارید.…

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت سوم لوتوس پنهانی

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت سوم لوتوس پنهانی در حالت نیلوفر قرار گیرید. دستها را جلوی زانوها قرار دهید.باسن را از زمین بلند کنید و روی زانوها بایستید. آهسته بدن را به جلو خم کنید و به حالت دمر روی زمین بخوابید…

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت دوم ماهی(ماتسی آسانا)

هاتا یوگا متوسطه گروه پادماسانا وضعیت دوم وضعیت ماهی(ماتسی آسانا) در حالت نیلوفر روی زمین بنشینید و بدن را وانهاده کنید. با دقت بدن را به پشت خم کنید .دستها و آرنج ها را برای برگشت حمایل بدن نمایید.سینه را کمی بالا ببرید و سر را به…

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا جدول مانتراهای سلام بر ماه

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا جدول مانتراهای سلام بر ماه                 همه ماه        وضعیت تمرین     مانترا مفهوم              مانترا         ——————————————————————————————————             روز اول       نیایش               …

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا وضعیت نیمه ماه

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا وضعیت نیمه ماه دستها را در حالت تعادلی بالا ببرید و کف دستها را بر هم گذاشته ,آنها را مقابل سینه قرار دهید و سپس آنها را به شکل مودرای ماه بالا ببرید. هر دو دست را در حالی که کف دستها بر هم گذاشته…

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا (سلام بر ماه)

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا (سلام بر ماه) در زبان سانسکریت واژه "چاندارا" به معنا و مفهوم ماه است.ماه فاقد نور است و نور خود را از انعکاس نور خورشید در یافت می نماید. از این رو سلام بر خورشید و سلام بر ماه مشابه هم هستند و اثرات…
متن دوم