آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب تسخیر و اطاعت ستاره

ستاره – تسخیر و اطاعت ستاره

تسخیر و اطاعت ستاره امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی به ستاره دست پیدا کرده‌ای، تعبیرش این است که بر افرادی نظیر فقیهان، عالمان، قاضیان، خلفا، وزرا، «دبیران»، خزانه داران، مردم جنگجو و شاگردان، مسلط شده و به واسطۀ آن‌ها به جاه و…
متن دوم