آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

آثار سوره ضحی

آثار و برکات سوره ضحی

آثار و برکات سوره ضحی تعداد آیات: 11 مکی یا مدنی: مکی ضحی نود و سومین سوره قرآن کریم است. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرموده اند: هر کس سوره ضحی را قرائت نماید از جمله ی کسانی که خداوند از او راضی است و رسول خدا از او…
متن دوم