آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سر – آسیب-درد-ضعف سر

0

آسیب-درد-ضعف… سر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از زخم و جراحتی که به سرِ تو وارد شده خون جاری می‌شود، تعبیرش این است که کار تو با کسی به قضاوت و داوری می‌کشد.اگر ببینی مغز سرَت بیرون آمده و روی زمین افتاده است، یـعـنـی سرمایه‌ات را از دست می‌دهی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی که مغز را دوباره سر جایش گذاشته‌ای، تعبیرش این است که سرمایه‌ات برمی‌گردد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی سر تو دو نیم شده است، طوریکه یک نیم آن در دست راست و نیمۀ دیگر در دست چپ تو قرار دارد، یـعـنـی پدر و مادرت از دنیا می‌روند. اگر ببینی سر تو دو نیم شده ولی دوباره درست شده و به حالت اولش برگشته است، یـعـنـی پدر و مادر تو بیمار می‌شوند و سرانجام بهبود پیدا می‌کنند.ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی که از سردرد ناله می‌کند، یـعـنـی آن مرده در زمان حیاتش در دنیا با مردم به تکبر رفتار می‌کرده است. اگر ببینی پیشانی تو درد می‌کند، تعبیرش نادرستی دین و ایمان، و غم و اندوه می‌باشد. اگر ببینی سردرد داری، یـعـنـی زیاد گناه می‌کنی بنابراین باید توبه کنی و صدقه بدهی، همانطور که در قرآن کریم آمده: …فَمَن کَانَ مِنکُم مَّرِیضًا اَوْ بِهِ اَذًى مِّن رَّاْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِّن صِیَامٍ اَوْ صَدَقَهٍ اَوْ نُسُکٍ… _ …پس اگر کسی را مرضی بود و یا از نتراشیدن سر دچار آزاری می‌شود سر بتراشد و کفاره آن را روزه بگیرد یا صدقه‌ای دهد یا گوسفندی ذبح کند…(بقره-۱۹۶). امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی سر تو درد می‌کند و لباس پاکیزه‌ای پوشیده‌ای، تعبیرش این است که بین تو و اشخاص بزرگ و رئیس و سرور ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و کار تو خوب و نیکو می‌شود و کامیابی و بهره‌مندی به دست می‌آوری،‌‌‌‌‌ ولی اگر مثل قصاب‌ها لباس کثیفی پوشیده‌ای، یـعـنـی شخصی بزرگ و رئیس و سرور باعث غم و اندوه تو می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی برای درمان سردرد معجونی ساخته‌ای، یـعـنـی از طرف مردم به تو خیر و منفعت می‌رسد، ولی اگر از آن به کسی فائده‌ای نرسیده است، یـعـنـی انسان بی‌خیر و منفعتی هستی.اگر ببینی سر تو ضعیف شده است، یـعـنـی جاه و بزرگی تو کاهش می‌یابد و دچار نقص می‌شود.اگر ببینی سر تو می‌لرزد، تعبیرش زحمت و مشقت می‌باشد.

آسیب-درد-ضعف… سر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم