آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

آیات

0

آیات

● جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب هر آیه‌ای که خوانده باشی، تفسیر آن آیه، تعبیر خواب تو می‌باشد.

● تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی آیه‌الکرسی را می‌خوانی، تعبیرش این است که از آفت‌ها ایمن می‌شوی و در کار خودت پیشرفت می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که اگر فقیر هستی ثروتمند می‌شوی، یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی، یا چنانچه غمگین و افسرده هستی شاد و خوشحال می‌شوی، و اگر بنده و «برده» هستی آزاد می‌شوی،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش این است که صاحب جاه و مقام می‌شوی .

● ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آیۀ قل اللهم ثم ذرهم… (انعام، ۹۱)، را می‌خوانی، یـعـنـی به «پادشاهی» و عزت و جاه می‌رسی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که به هر چیز که امید داشته باشی خواهی رسید، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش این است که حاجتها و خواسته‌های تو برآورده می‌شود.

● ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آیۀ شهد الله… (آل عمران، ۱۷و ۱۸) را می‌خوانی، یـعـنـی به قضا و قدر الهی راضی و خشنود هستی و خالص و پاک از دنیا می‌روی، ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که امانت‌دار خواهی بود و امانت را به درستی بازمی‌گردانی و مردم تو را عزیز و گرامی می‌دارند، امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش این است که به خواسته‌هایت در هر دو جهان خواهی رسید و در راه دین و ایمان یگانه می‌شوی و به مقام بالائی می‌رسی (تعبیرهای مختلف).

● تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی آیۀ رحمت می‌خوانی، تعبیرش بشارت و خبر خوشی از طرف خداوند می‌باشد، پس باید شکر کنی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی پیشانی تو آیۀ رحمت نوشته شده است، یـعـنـی عاقبت به خیر می‌شوی و با شهادت از دنیا می‌روی، ولی اگر آیه عذاب نوشته بود، یـعـنـی عاقبت به خیر نمی‌شوی و تعبیرش بر خلاف آیه رحمت می‌باشد. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی آیۀ عذاب می‌خوانی، تعبیرش خشم الهی می‌باشد پس باید توبه کنی.

آیات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم