آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

یهودی

0

یهودی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی یهودی شده‌ای، تعبیرش این است که در مسیر «بدعت» حرکت می‌کنی، بر خداوند دروغ می‌بندی و یهودیها را یاری خواهی کرد و حرف‌های آن‌ها را قبول داشته و تأیید می‌کنی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: یـعـنـی کار مشکلی برای تو پیش می‌آید که در آن بر خلاف دستور دین و شریعت عمل می‌کنی، ابن سیرین می‌گوید: ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی پس از گرایش به دین یهود، توبه کرده‌ای و دوباره مسلمان شدی، تعبیرش این است که گناه بزرگی انجام می‌دهی، ولی بالاخره توبه می‌کنی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس یهودیها را پوشیده‌ای، یـعـنـی با حقه و فریب کسی را نابود کرده و عاقبت کار تو بد می‌باشد، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: یعنی به یهودیها تمایل و علاقه خواهی داشت است، یـعـنـی آن شخص مسلمان می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با شخصی یهودی آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی کارهای مادی و دنیوی تو منظم و رو به راه می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به زبان عبری چیزی گفته یا شنیده‌ای، یـعـنـی به تو ارث و میراث می‌رسد.

یهودی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

متن دوم