آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

یشم

0

یشم

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی انگشتر یشمی داری، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی.اگر ببینی مقدار فراوانی یشم داری، یـعـنـی از زن‌ها مال و اموال بدست می‌آوری.

یشم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم