آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

یاقوت

0

یاقوت

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب یاقوت، زن یا «کنیزک» می‌باشد.تعبیر خواب یاقوت سرخ یا سبز، زنی خوش‌قیافه می‌باشد و اگر زن تو حامله می‌باشد، دختری زیبا به دنیا می‌آورد.اگر در خواب ببینی یاقوت به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که به خواستۀ خودت می‌رسی. اگر ببینی مقدار خیلی فراوانی یاقوت داری، یـعـنـی مال و اموال فراوانی به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی «رضوان» از بهشت به تو یاقوت یا مروارید و یا گوهر می‌دهد، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و دانا می‌شوی، طوری که در جهان به علم و دانش مشهور خواهد شد.[در مطالب بالا تعبیر بدی راجع به یاقوت وجود ندارد و ممکن است خواب تو “مژده‌دهنده” باشد، ولی دقت کن که در مورد دیدن و داشتن و… و نه از دست دادن و نابودی و…].

یاقوت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم