آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گچ

0

گچ

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گچ، جنگ و خصومت می‌باشد.اگر در خواب ببینی گچ را فروخته‌ای، تعبیرش بد می‌باشد.اگر ببینی وارد قصری شده‌ای که آن را از آجر و گچ و سنگ ساخته‌اند، تعبیرش مال و اموال می‌باشد، ولی در دین و ایمان ضعف و اشکال وجود دارد.اگر ببینی از نردبانی که از گچ و سنگ است بالا می‌روی، یـعـنـی در دینداری تو ایراد و اشکالی وجود دارد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی در دنیا به شرافت و بزرگی می‌رسی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از نردبانی که از سنگ و گچ است پایین آمده‌ای، یـعـنـی دینداری تو ظاهری و با نفاق و دوروئی می‌باشد .

گچ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم