آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گِل

0

گِل

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گِلهای سبز و سرخ و سفید، لهو و لعب و خوش‌گذرانی می‌باشد، و گل سیاه، غم و اندوه است.اگر در خواب ببینی بین گل‌ها غرق شده‌ای، تعبیرش این است که در اثر بلا و گرفتاری درمانده می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی از بین گل‌ها درآمده و خودت را شستی، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گل می‌خوری، یـعـنـی پول و مال و اموالی را برای زن خودت خرج خواهی کرد.اگر ببینی به خانۀ خودت گل میمالی و گل‌اندود می‌کنی، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد(دفع بلا و گرفتاری).تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی بر گل، مهر کرده‌ای، تعبیرش آسایش و راحتی است.

گِل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم