آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گُلهای فراوان

0

گُلهای فراوان

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در بهار یا تابستان باغ سرسبز و خرم شده و در آن انواع میوه‌ها و گل و گیاهان خوشبو درآمده و جویهای آب در آن جاری شده و تو هم در باغ نشسته بودی، تعبیرش این است که با شهادت از دنیا می‌روی (زیرا تمام اینها از خصوصیات بهشت است)، همچنین اگر ببینی در سبزه‌زارِ خرمی هستی که گل‌هایی در آن روئیده (در بیداری نیز فصل آن گل‌ها باشد) و در آن آب‌های روان وجود دارد، یـعـنـی با شهادت از دنیا می‌روی .اگر ببینی گلهای مختلفی در سبزه‌زار سبز شد، یـعـنـی بین تو و شخص بزرگی که از خدم و حشم خودش دور مانده است ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گلهای مختلفی شکفته است، یـعـنـی از بستگانت شاد و خرسند می‌شوی.

گُلهای فراوان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم