آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گوش – درد یا افتادن گوش

0

درد یا افتادن گوش

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوش‌درد داری، تعبیرش این است که از هر کسی فحش و ناسزا و حرف ناپسند میشنوی.اگر ببینی گوش تو افتاده است، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی یا دختر تو از دنیا می‌رود، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: به زودی از دنیا می‌روی (دفع بلا و گرفتاری).

درد یا افتادن گوش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم