آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گوشواره

0

گوشواره

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی هر دو گوش خودت گوشواره داری، تعبیرش این است که مردم باعث زینت و زیبایی تو می‌شوند.اگر ببینی روی هر دو گوش خودت گوشوارۀ مروارید داری، یـعـنـی علوم قرآنی کسب می‌کنی و دانا می‌شوی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که زنش دو حلقه در گوش دارد که یکی از جنس طلا و دیگری از نقره می‌باشد، تعبیرش این است که زن را طلاق می‌دهد و بیرون می‌کند.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گوشواره عبارتند از: ۱– افزایش جمال و زیبایی ۲– آموختن علم و دانش ۳– جاه و بزرگی ۴– غم و اندوه

گوشواره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم