آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گنج

0

گنج

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گنج پیدا کرده‌ای، تعبیرش این است که بیمار می‌شوی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی گنج ناپدید شده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پیدا کردن گنج در جای آباد بهتر است تا جای خراب و ویران، زیرا در جای آباد بیمار به زودی بهبود پیدا می‌کند ولی در جای ویران و خرابه بیمار هلاک می‌شود.

گنج

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم