آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گل یاسمن

0

گل یاسمن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل یاسمن باشد تعبیر آن در خواب فرزندی خوشبخت می‌باشد، تعبیر خواب یاسمن سفید هم زنی عاقبت به خیر است و تعبیر درختچۀ یاسمن، زنی ثروتمند و بداخلاق می‌باشد.تعبیر خواب چیدن یاسمن غم و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).اگر در خواب ببینی کسی به تو یاسمن داده است، تعبیرش این است که میان شما جدائی می‌افتد [دقت شود که چون عالم خواب و رویا می‌باشد خیلی چیزها برعکس بیداری است، گل دادن در خواب خبر از جدائی می‌دهد ولی آنطور که در بیداری بین مردم مرسوم است نشانۀ پیوند می‌باشد].

گل یاسمن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم