آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گل نیلوفر

0

گل نیلوفر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب نیلوفر این است که «کنیزکی» به دست می‌آوری. تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب نیلوفر را بروی بوته‌اش ببینی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر جدا ببینی تعبیرش غم و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی نیلوفری چیده و آن را به «غلام» خودت داده‌ای، یـعـنـی آن غلام فرار می‌کند.

گل نیلوفر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم