آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گل نسرین

0

گل نسرین

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب نسرین، راحتی و آسایش می‌باشد، ‌‌‌‌‌و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش فرزند است.تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی به تو دسته‌ای نسرین داده است، تعبیرش این است که میان شما بحث و جدل و بگومگو به وجود می‌آید.

گل نسرین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم