آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گل لاله

0

گل لاله

تعبیرگری می‌گوید: اگر در بیداری فصل لاله باشد تعبیر آن در خواب فرزند است، و اگر فصل آن نیست و برروی بوته باشد، تعبیرش خیر و خوب است، ولی اگر از بوته جدا باشد، تعبیر آن گرفتاری به غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر در خواب ببینی لاله‌ای چیده و آن را به همسر خودت داده‌ای، تعبیرش این است که از او طلاق می‌گیری.

گل لاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم