آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گل ختمی

0

گل ختمی

ابن سیرین می‌گوید: چنانچه در بیداری فصل ختمی باشد تعبیر آن در خواب مقداری سود و منفعت اندک می‌باشد، ولی اگر فصل آن نباشد، تعبیرش غم و اندوه است.تعبیر خواب خوردن ختمی، کمبود و کاهش و ضرر و زیان می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).تعبیر شستن سر با ختمی، توبه کردن و پاکی دین و ایمان است.

گل ختمی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم