آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گلو

0

تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گلو، امانت و پرداخت بدهی می‌باشد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش دخل و خرج می‌باشد و هر قوت و ضعفی که در گلو ببینی تعبیرش به دخل و خرج مربوط می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گلوی تو گشاد و بزرگ می‌باشد، تعبیرش این است که رزق و روزی تو بیشتر می‌شود.اگر ببینی گلوی تو تنگ می‌باشد، یـعـنـی امانت‌داری می‌کنی.اگر ببینی گلوی تو سالم می‌باشد و آسیبی به آن نرسیده است، یـعـنـی امانت‌دار هستی و بدهی خودت را پرداخت می‌کنی، ولی اگر ببینی گلوی تو دچار رنجشی شده است، یـعـنـی امانت‌دار نیستی و بدهی خودت را پرداخت نمی‌کنی .

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم