آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گلابی

0

گلابی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گلابی خورده‌ای، تعبیرش این است که سود و منفعت بدست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گلابی سبز یا سرخ شیرین می‌خوری، تعبیرش مال و اموال است. اگر در بیداری فصل گلابی باشد چنانچه در خواب ببینی گلابی سبز و شیرینی می‌خوری، یـعـنـی مال حلال بدست می‌آوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگردر بیداری فصل گلابی باشد و در خواب خودت گلابی سبز و شیرین ببینی، تعبیرش رسیدن به خواسته و آرزو می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: زمانی که فصل گلابی نباشد در خواب ببینی که گلابی زرد می‌خوری، یـعـنـی دچار بیماری خواهی شد (دفع بلا و گرفتاری).تعبیر خوردن گلابی ترش و ناخوشایند، غم و اندوه می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت گلابی، مرد شاد و ثروتمند می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خوردن گلابی پنج حالت است: ۱– مال حلال ۲– ثروتمندی۳– زن ۴– رسیدن به خواسته و آرزو ۵– سود و منفعت.

گلابی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم