آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گشنیز

0

گشنیز

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب گشنیز، غم و اندوه می‌باشد و در آن خیر و منفعتی وجود ندارد (دفع بلا و گرفتاری).

گشنیز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم