آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گره

0

گره

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در ریسمان گره‌ای به وجود آورده‌ای، تعبیرش این است که به چیزی اعتماد می‌کنی [دقت کن که می‌گوید “در ریسمان” گره‌ای به وجود آورده‌ای، یعنی تقریباً چیزی مانند شکل روبرو و نه اینکه ریسمان را به چیزی گره زده باشی].اگر ببینی چیزی را محکم بسته‌ای و گره زده‌ای، یـعـنـی کار تو گره می‌خورد و متوقف می‌شود و هر چه قدر گره محکم‌تر باشد مشکل و گره کار تو بیشتر خواهد بود.اگر ببینی نمی‌توانی گره را باز کنی، یـعـنـی کارهای تو بسته و گره‌خورده می‌ماند.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گره‌ای بر «آلت مردی» تو زده‌اند، یـعـنـی وضع زندگانی و معیشت تو تباه می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

گره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم