آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گرفتن چیزی از فرشته

0

گرفتن چیزی از فرشته

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرشته‌ها چیزهائی به تو عطا کرده‌اند، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها، شخص بزرگی چیزهایی به تو عطا می‌کند.اگر ببینی فرشته‌ها به تو لباس سفید یا سبز داده‌اند، یـعـنـی یکی از بستگانت از دنیا می‌رود یا حتی ممکن است خودت از دنیا بروی. اگر ببینی فرشته‌ها به تو لباس سیاه داده‌اند، یـعـنـی کافر می‌شوی. اگر ببینی فرشته‌ها به تو لباس زرد داده‌اند، یـعـنـی بیمار می‌شوی و توبه می‌کنی.اگر ببینی فرشته‌ها به تو کتاب کامل قرآن یا خطی نوشته داده‌اند، یـعـنـی در حالی که حق با تو می‌باشد کار تو با کسی به قضاوت و دادگاه می‌کشد و دشمن را مغلوب می‌کنی .

گرفتن چیزی از فرشته

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم