آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گرز

0

گرز

چوب یا میله‌ای که یک سر آن ضخیم‌تر است و در جنگ و دعوا به کار می‌رود.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گرز، مردی راست و درست‌ می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش حرفی سخت و تلخ می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گرز تو آهنی می‌باشد، یـعـنـی از «پادشاه»به تو نیرو و قوت می‌رسد، ولی اگر ببینی گرز خودت را از دست داده‌ای، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.اگر ببینی کسی را با گرز زده‌ای، یـعـنـی به او حرف سخت و تلخی می‌زنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گرز عبارتند از: ۱– مردی راست و درست ۲– سخنان تلخ و سخت ۳– شخصی بزرگ و بزرگ‌زاده.

گرز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم