آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گرد و خاک هوا

0

گرد و خاک هوا

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی هوا گرد و خاک می‌باشد، تعبیرش این است که در آنجا مسئله پیچیده و غیر قابل حلی به وجود می‌آید و مردم نمی‌دانند چگونه مشکل را حل کنند. اگر ببینی هوا گرد و خاک و سرد می‌باشد، یـعـنـی «پادشاهی» بیگانه وارد آنجا می‌شود و باعث رنج و زحمت خواهد شد (دفع بلا و گرفتاری). ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بادی که وزیده باعث گرد و خاک شدن هوا و تاریکی شده است، یـعـنـی مردم آنجا دچار ترس و بیم می‌شوند.

گرد و خاک هوا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم