آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گردون

0

گردون

امروزه استفاده از گردون (کالسکه) رایج نمی‌باشد و به جای آن از خودروی سواری استفاده می‌شود، بنابراین شاید بتوان تعبیرهای زیر را در مورد این وسیله نقلیه نیز به کار برد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار گردونی شده‌ای که حرکت می‌کند، تعبیرش این است که شرافت و بزرگی به دست می‌آوری .اگر ببینی «پادشاه» به تو گردون داده است، یـعـنـی پادشاه باعث بزرگی تو می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گردون عبارتند از: ۱– عزت و جاه ۲– حکومت و فرمانروائی ۳– مرتبه ۴– بزرگی ۵– هیبت ۶– نشاط و خرمی ۷– بلندپایگی و والایی ۸– آسانی کارها

گردون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم