آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گردن – موی گردن

0

موی گردن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پشت گردن تو موی زیادی درآمده است، تعبیرش این است که بدهکار می‌شوی، ولی اگر ببینی موی پشت گردن خودت را زده‌ای، یـعـنـی بدهی تو پرداخت می‌شود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی گردن تو مثل گردن شیر شده است، تعبیرش قوت و همچنین امانتداری و دینداری می‌باشد.اگر ببینی مار دور گردن تو حلقه زده است، یـعـنـی زکوت مال خود را نمی‌دهی، همانطور که در قرآن کریم آمده: …سَیُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ… _ … چه آنکه آن مالی که در آن بخل ورزیده‌اند در روز قیامت زنجیر گردن آن‌ها شود… (آل عمران-۱۸۰) .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی طناب بر گردن تو انداخته‌اند، یـعـنـی با مردم یا خداوند عهد و پیمانی داری که در به جا آوردن آن تاخیر می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گردن تو سیاه می‌باشد، یـعـنـی خیانت در امانت می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گردن تو می‌لرزد، یـعـنـی امانت‌داری نمی‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گردن عبارتند از: ۱– امانت ۲– توانائی ۳– خیانت ۴– مطیع و فرمانبردار ۵– بیماری

موی گردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم