آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گردنبند

0

گردنبند

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گردنبند مروارید داری، تعبیرش این است که خداوند به تو علم قرآن عطا می‌فرماید و هر چه گردنبند قیمتی‌تر باشد، تعبیرش این است که علم و دانش بیشتری به تو می‌رسد. اگر ببینی از دهان تو گردنبندی از مروارید بیرون آمده است، یـعـنـی سخن علم و حکمت می‌گویی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گردنبند تو «جواهرنشان» می‌باشد، یـعـنـی به جاه و منزلت خواهی رسید و کامیاب و بهره‌مند می‌شوی.اگر ببینی گردنبند متناسب و اندازه‌ای در گردن داری، یـعـنـی شرافت و بزرگی به دست می‌آوری و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: به تو امانتی می‌سپارند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گردنبندهای زیادی داری، یـعـنـی علوم مختلف را به اندازۀ کافی یاد می‌گیری .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گردنبند عبارتند از: ۱– حج اسلامی ۲– حکومت و فرمانروائی ۳– خصومت و دشمنی ۴– امانت ۵– معالجه و درمان ۶«کنیزک».

گردنبند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم