آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گربه

0

تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گربه، مردی مفسد و دزد می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر بعد از صبح در خواب خودت گربه ببینی، تعبیرش این است که شش روز بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم