آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گراز

0

گراز

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با گراز جنگ و درگیری می‌کنی، تعبیرش این است که با شخصی بزرگ و رئیس و سرور که پست و ظالم می‌باشد خصومت و درگیری پیدا خواهی کرد [طبق تعبیرهایی که در مورد سایر جانوران آمده می‌توان این طور برداشت کرد که اگر تو گراز را شکست بدهی، تعبیرش این است که آن شخص را شکست خواهی داد، در غیر اینصورت اگر گراز تو را شکست بدهد، تو مغلوب آن شخص خواهی شد] (دفع بلا و گرفتاری).

گراز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم