آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گدائی کردن

0

گدائی کردن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گدائی می‌کنی و مردم هم به تو چیزی می‌دهند، تعبیرش خیر و برکت می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی جلوی درِ خانه‌ها نان گدائی می‌کنی، تعبیرش این است که خیر و سود و منفعت به تو می‌رسد. ‌‌‌‌‌ اگر ببینی از جلوی درها گدائی می‌کنی ولی چیزی نمی‌دهند، یـعـنـی کارهای تو گره خورده و متوقف می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زبان شخص گدا را بریده‌ای، یـعـنـی چیزی به گدا خواهی داد تا دیگر از تو گدائی نکند و زبانش کوتاه شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گدائی کردن عبارتند از: ۱– خیر و برکت ۲– سود و منفعت ۳– معاش و معیشت ۴– عزت و جاه

گدائی کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم