آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گاو زبان

0

گاو زبان

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب گاو زبان بحث و جدل و بگومگو می‌باشد و در تعبیر دیدن و خوردن آن فائده‌ای وجود ندارد،‌‌‌‌‌ ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیرش بحث و جدل و بگومگو می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

گاو زبان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم