آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گاو – اعضای بدن، شبیه گاو

0

اعضای بدن، شبیه گاو

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مثل گاو دم داری، یـعـنـی مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پای تو مثل پای گاو می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال و قوت تو بیشتر می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چشم تو مثل چشم گاو شده است، یـعـنـی «پادشاه»می‌شوی.

اعضای بدن، شبیه گاو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

متن دوم